Extra trafik på skolavslutningen 2.6

Lördagen den 2 juni körs extra trafik.

  • Natten mellan lördag och söndag kör nattbussarna utöver vanlig lördagstrafik också extra turer.
  • Metron kör två timmar längre än vanligt så att de extra turerna kör mellan Hagalund och Östra centrum var 10:e minut och på sträckorna Östra centrum-Nordsjö/Mellungsbacka samt Hagalund-Mattby var 20:e minut.
  • Metrons anslutningslinjer 84 och 85B kör från Hertonäs metrostation i riktning mot Degerö två timmar längre än vanligt. I övrigt slutar metrons anslutningslinjer att köra som vanligt.
  • På lördagsförmiddag kör skolbussarna 348 och 349 i Norra Esbo extra trafik.
  • Till Ärtholmen körs extra trafik i form av linje 14X på grund av konserten och kryssningsfartygen.

Extra trafik på lördagskvällen

Följande busslinjer kör extra trafik på kvällen 2.6: Helsingfors busslinjer 20N, 39N, 43, 61N, 65, 67, 67N, 77N, 78N, 85N, 92N, 94N, 95N, 97N, Esbos busslinjer 112N, 125N, 147N, 231N, 235N, 551N och Vandas busslinje 411.

Extra avgångarna i nattrafik

Extra avgångar i metrotrafiken

Avgångarna på linje 14X

Extra avgångarna på skolbusslinjerna i Esbo

Extra avgångarna på linjerna 348 och 349 i Norra Esbo