Hållplats Björkholmsvägen flyttas till nytt läge på fredag 4.5

Updatering 4.7: Hållplats flyttas tillbaka till ordinarie hållplatsläge 9.7

Hållplatsen Björkholmsvägen (H1039) flyttas till nytt läge norr om Björkholmsvägen fredagen den 4 maj. Detta på grund av fjärrvärmearbeten i området. Arbetena beräknas pågå i ca 1,5 månader. Ändringen påverkar linjerna 20 och 20N i riktning mot Enåsen/Drumsö.