Hållplats Lahnus (E7222) på Vichtisvägen flyttas på onsdag 9.5

Hållplatsen Lahnus (E7222) på Vichtisvägen flyttas bakåt på onsdag 9.5. Ändringen är permanent och i fortsättningen stannar endast linjerna 345, 346 och 348V vid hållplatsen.  Den närmaste hållplatsen för linjerna 236, 348, 349, 355 och 582 är i fortsättningen Kurkijärvi E7906.

Lahnus E7222