Hållplats Brändö på Österleden i riktning mot väst tillfälligt indragen fr.o.m. 25.6

Updatering 30 juni; Hållplatsen tas i bruk 1 augusti

Hållplats Brändö på Österleden i riktning mot väst (H4000, hållplats på kartan) är tillfälligt indragen fr.o.m. 25.6.2018 i ca en månad. Orsaken är hållplatsutrustning för de kommande stombusslinjerna 500 och 510.

Förändringen berör linjerna 50, 58, 58B och 59 samt nattlinjerna 85N, 90N, 92N, 94N, 95N, 96N, 97N ja 841N.