HRT:s trafik övergår till sommartrafik 18.6 – förändringar på vissa linjer

HRT:s kollektivtrafik övergår till sommartidtabeller måndagen den 18 juni. Samtidigt får några linjer nya rutter.

De nya tidtabellerna har publicerats i pdf-form på HRT:s webbplats: Tidtabellerna, sommaren 2018 . Du kan också bekanta dig med rutterna och tidtabellerna i HRT:s Reseplanerare (www.reittiopas.fi) genom att söka efter en rutt med datum 18.6 eller senare.

Arbetet med att byta vintertidtabellerna till sommartidtabellerna vid hållplatserna är i full gång. De största knutpunkterna, såsom terminalerna, får sommartidtabellerna dock just före tidtabellsskifte.

Förändringar i busstrafiken

Ändhållplats för linje 21 flyttas från Skillnaden till Eira: trafikmeddelande
Rutten för linje 43 fortsätter från Håkansåker till Kungseken: trafikmeddelande
Rutten för närbuss 232 ändras i Grankulla: trafikmeddelande
Rutten för linje 435 ändras i Askis och Juvamalmen: trafikmeddelande
Linje 738K flyttas från Gamla Borgåvägen till Lahtisvägen: trafikmeddelande
Rutten för närbuss 812 ändras i Gårdsbacka: trafikmeddelande
Rutten för linje 841 fortsätter i Söderkulla, nattbuss 841N fortsätter från Söderkulla till Nickby: trafikmeddelande

Skollinjerna och trafiken i Tusby har redan övergått till sommartidtabellerna den 4 juni (trafikmeddelande om skollinjerna, trafikmeddelande om förändringar i Tusby). Också U-linjerna kör enligt sommartidtabellerna fr.o.m. den 4 juni.

Obs: Vissa bussar kör undantagsrutter i Nickby i Sibbo under sommaren (trafikmeddelande)

Förändringar i tågtrafiken

X-tåget läggs ner när den enda avgången blir Y-tåg och tidigareläggs med en timme. Också banarbeten påverkar tågtrafiken på sträckan Kyrkslätt-Sjundeå-Karis: trafikmeddelande

Obs: Arbeten på bangården mellan Helsingfors och Böle påverkar tågtrafiken fr.o.m. 25.6 (trafikmeddelande)

Förändringar i spårvagnstrafiken

Spårvagnslinjerna kör i sommartrafiken med 12 minuters mellanrum med undantag av linjerna 4 och 10 som körs med 7,5 minuters mellanrum.

Obs:
På sträckan Böle station – Västra Böle – Nordenskiöldsgatan finns ingen spårvagnstrafik 25.6-22.7 och linjerna 2 och 7 kör undantagsrutter. Buss 2X ersätter spårvagnen på den sträcka som inte kan köras med spårvagn.
Linje 2: Olympiaterminalen - Salutorget - Glaspalatset - Tölö - Operan - Idrottshuset - Pauluskyrkan
Linje 7: Västra terminalen - Kampen - Järnvägsstationen - Kronohagen - Sörnäs – Böle station
Ersättningsbuss 2X: Posthuset – Västra Böle – Böle station

Förändringar i metrotrafiken

Inga planerade förändringar.

Förändringar i färjetrafiken

Inga planerade förändringar.