Rutten för närbuss 812 i riktning mot Mellungsbacka ändras i Gårdsbacka 18.6

Rutten för närbuss 812 i riktning mot Mellungsbacka ändras i Gårdsbacka.

Linjen svänger till vänster från Portvägen till Gårdsbackavägen och fortsätter sedan via Tranbärsvägen och Gungbrädsvägen till Gårdsbacka metrostation och sedan vidare till sin rutt. Detta innebär att linjen inte längre trafikerar hållplatsen Portvägen (H4403) på Gårdbackavägen i riktning mot Mellungsbacka.

Ändringarna beror på trafikarrangemang som ändrats i Gårdsbacka centrum.