Ändringar i busshållplatserna vid Gårdsbacka metrostation 18.6

Det blir tillfälliga ändringar i hållplatserna vid Gårdsbacka metrostation fr.o.m. måndag 18.6 på grund av arbetena. Plattformarna 15 (H4424) och 11 (H4412) tas då ur bruk.

Detta medför följande ändringar i hållplatserna:

  • 94A Hemgårdsvägen avgår i fortsättningen från plattform 18 (H4309)
  • 57 Munksnäs, 811B Mellungsbacka (M), 811 Råby (via Mellungsbacka(M) och 812 Mellungsbacka i fortsättningen från plattform 13 (H4421)

Kontula muutokset