Ändringar i busslinjerna i Ladusved och Tillisbacken 13.8 – ny busslinje 531K startar och linjerna 157 och 158 får delvis ny rutt

  • Måndagen den 13 augusti börjar linje 531K köra från Distby via Mattby till Ladusved. Busslinje 531B Distby-Mattby (M) – Olars läggs ner. Efter förändringen går anslutningstrafiken från Ladusved till metrostationen via Olars och linje 531K erbjuder också direkta förbindelser från Ladusved till Olars.
  • Rutten för linje 157 Mattby-Mårtensbrovägen-Ladusved går i fortsättningen till Tillisbacken dvs. linjen kör inte längre till Ladusved. Ändringen förbättrar förbindelser från Tillisbacken till Mattby. .
  • Rutten för linje 158 Mattby-Estdalen-Nöykis-Tillisbacken går i fortsättningen till Kitteldalen och Stenbruket dvs. linjen kör inte längre till Tillisbacken. I och med ändringen bildas en regelbunden kollektivtrafikförbindelse från Kitteldalen till Mattby.

 

Linje 157 Mattby (M) – Finno - Tillisbacken

Linja 157 reitti

Linje 158 Mattby (M) – Nöykis – Kitteldalen - Stenbruket

Linja 158 reitti

Linje 531K Distby – Mattby (M) - Ladusved

Linja 531K reitti