Ändringarna i närtågstrafiken (A-, L-, I- och P-tåg) 29.7

A-tågen är inställda för ett fel i järnvägssystemet den 29.7. Ersättande bussar: 217, 218, 235 och 550.

L-tågen trafikerar endast mellan Böle och Kyrkslätt fr.o.m, kl. 22.30. Mellan Böle och Helsingfors kan man resa med R,- Z- och N-tåg.

P-tågen i riktning mot Myrbacka och flygplatsen avgår från Böle fr.o.m. kl. 10.23. 

I-tågen som avgår från flygstation fr.o.m. kl. 9.44 och kör via Myrbacka och Hoplax har sin ändstation i Böle.

Från flygplatsen går P-tåget till Helsingfors via Dickursby och från Helsingfors I-tåget till flygplatsen via Dickursby.

Till och från Ilmala

  • L-tågen stannar inte i Ilmala.
  • Kl. 10.28–21.58 kan man ta sig till Ilmala t.ex. genom att byta till I- eller P-tåg i Hoplax eller Böle.
  • Nattetid kör busslinje 23 eller 23N från Böle till Ilmala.