Hållplats Aspnäs (H2404) på Tavastvägen flyttas ca 100m mot centrum

Hållplatsen Aspnäs (H2404) på Tavastvägen flyttas ca 100 m mot centrum tisdagen den 26 juni. Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla till 17.9.

Detta påverkar alla linjer som använder hållplatsen dvs. linjerna

788K 788K 788 787K 787K 787K 787K 787A 787A 787 785K 785 738K 738 635 633N 633N 633A 633 633 632 635Z 635K 635BZ 635B 635 739V 739 731N 731 724N 724 722 718 717N 717AK 717A 717 615 614 611B 611 79N 78N 78 77N 77 75 74N 73N 71B 71 67V 67N 67 66K 66 65 64 61T 61N ja 61.

H2404 siirrettynä