Hållplats Klinikerna i Mejlans H1324 flyttas permanent 20.6

Hållplatsen Klinikerna i Mejlans (H1324) flyttas ca 30 m till nytt läge vid Biomedicum Helsinki 1 onsdagen den 20 juni. Ändringen påverkar busslinje 58B i båda riktningar och är permanent.
H1324 siirtyy