Hållplats Ulfsbyvägen 11 i riktning mot Munksnäs flyttas 31.7

Hållplatsen Ulfsbyvägen 11 (H1419, i riktning mot Munksnäs) flyttas bakåt ca 30 m på grund av grävningsarbeten.
Förändringen gäller fr.o.m. 31.7 fram till 21.9.
Förändringen påverkar linjerna 18, 18N, 33, 34, 57 och 58.