Linje 2 på undantagsrutt från måndag till onsdag 16.-19.7

Sturegatan är avstängd för spårvagnstrafik mellan Backasgatan och Aleksis Kivis gata från måndag till fredag 16.-19.7 på grund av spårarbeten. Detta medför att linje 2 kör undantagsvis till Pauluskyrkan/Vallgård via Sörnäs. Linjen trafikerar då inte hållplatserna Roinevägen (H0263 och H0264), Borgågatan (H0261, H0262) och Idrottshuset (H0259 och H0260).

Poikkeusreitti linja 2