Linje 903 på undantagsrutt på grund av broarbete på Estbyvägen

Linje 903 kör inte på Estbyvägen på grund av broarbeten. Bussen kör enligt följande: egen rutt – Obbnäsvägen – Kabanovsvägen – egen rutt i båda riktningar. Rutten gäller 23.-25.7.2018.

Linjen trafikerar inte Estbyvägen och hållplatserna Estby (Ki0816 och Ki0817).
 

Linja ajaa Kabanovintien ja Upinniementien kautta, kiertäen Eestinkylän