Linjerna 618 och 711 på undantagsrutt i Dickursby på fredag 6.7

Linjerna 618 och 711 kör undantagsrutter i Dickursby fredagen den 6 juli kl. 12-19.


Linje 618 kör i båda riktningar rutten Banvägen – Vitbäcksvägen – Ånäsvägen – Dickursbyvägen.

  • Linjen trafikerar inte hållplatserna Statens ämbetshus (6127), Stadens ämbetshus (V6114), Stadshuset (V6113), Nejlikvägen (V6125 och V126), Grands hörn (V6121), Åvik (V6124) ja Konungsvägen (V6202).
     

Linja 618 poikkeusreitti

Linje 711 kör i båda riktningar direkt via Ånäsvägen.

  • Linjen trafikerar inte Hållplatserna Sandbanan (V6420), Heidehofsstigen (V6418 och V6419), Heidehofsgränden (V6416 och V6417), Smedsgården (V6492 ja V6493), Konungsvägen (V6201), Gamla Fastbölevägen (V6401 och V6402) och CKP (V6204).

Linja 711 poikkeusreitti