Närbuss 801 på undantagsrutt i Botby gård 31.7-3.8

Närbuss 801 kör undantagsrutten 31.7 kl. 9 – 3.8 fram till trafikens slut på grund av arbeten.  Linjen kör via Klåsarövägen.

Hållplatserna ”Svensksundsvägen” och ”Botbygårdsvägen” trafikeras inte.

Lähibussi 801 ajaa reittiä oma reitti - Loosarintie - Rusthollarintie - oma reitti molempiin suuntiin.