Omfattande ändringar i närtågstrafiken (I-,P-, L- och A-tåg) 18.7-4.8 på grund av arbeten på Helsingfors bangård

Ändringarna i närtågstrafiken 18.7.–4.8:

  • A- och L-tågen stannar inte i Ilmala.
  • Under dagen avgår P-tåget i riktning mot Myrbacka och flygplatsen från Böle och I-tåget som kör via Myrbacka och Hoplax har sin ändstation i Böle.
  • i nattrafik stannar P- och I-tågen inte i Ilmala!

I- och P-tågen från flygplatsen (ringbanan):

Från flygplatsen går P-tåget till Helsingfors via Dickursby och från Helsingfors I-tåget till flygplatsen via Dickursby. 

  • Från måndag till fredag kl. 6.08-21.57 avgår P-tågen från Böle.
  • I-tågen som avgår från flygplatsen kl. 5.14–21.19 stannar i Böle.
  • På lördagar kl. 8.08-21.57 avgår P-tågen undantagsvis från Böle.
  • I-tågen som avgår från flygplatsen kl. 7.34–21.19 stannar i Böle.
  • På söndagar kl. 10.23-21.57 avgår P-tågen undantagsvis från Böle.
  • I-tågen som avgår från flygplatsen kl. 9.44–21.19 stannar i Böle.

A- och L-tågen:

A-tågen kör var 30:e minut mellan Alberga och Helsingfors 18.7-4.8.

A- och L-tågen stannar inte i Ilmala. Man kan ta sig till Ilmala t.ex. genom att byta till I- eller P-tåg i Hoplax eller Böle. Nattetid kör busslinje 23 eller 23N från Böle till Ilmala.

Banarbetena utförs i anknytning till Trafikverkets HELRA-projekt liikennevirasto.fi/helra.

Helra 2-kartta