Spårvagnslinjerna 2 och 7 återgår till vanliga rutter 23.7

Spårvagnslinjerna 2 och 7 återgår till vanliga rutter den 23 juli. Också buss 2X som ersätter spårvagnen slutar köra.

Undantagsrutten för spårvagnslinje 8 gäller dock fram till slutet av augusti. Ersättningsbuss 8X kör så länge undantagsrutten gäller.