Spårvagnslinjerna 3, 7 och 9 på undantagsrutt i centrum nattetid 29.-31.7 på grund av spårarbeten

Spårvagnslinjerna 3, 7 och 9 kör undantagsrutt under två nätter 29.-31.7 fr.o.m. kl. 24 på grund av spårarbeten som görs på Brunnsgatan. Spårarbetena påverkar spårvagnstrafiken så att först påverkas spårvagnstrafiken på sträckan Järnvägsstationen-Hagnäs och sedan på sträckan Hagnäs-Järnvägsstationen.

Undantagsrutterna för linjerna 3, 7 och 9 från Järnvägsstationen till Hagnäs sö-må 29.-30.7 kl. 24-2.30:

Linje 3: Mannerheimvägen – Alexandersgatan – Snellmansgatan – Elisabetsgatan – Unionsgatan Sträckan som inte körs: Brunnsgatan - Kajsaniemigatan

Linjerna 7 och 9: Simonsgatan – Alexandersgatan – Snellmansgatan – Elisabetsgatan – Unionsgatan Sträckan som inte körs: Brunnsgatan – (Mikaelsgatan) - Kajsaniemigatan

Följande hållplatser är indragna: Järnvägsstationen (H0301),  Mikaelsgatan (H0424), Kajsaniemigatan (H0303) ja Kajsaniemiparken (H0305)

Linja 3 poikkeusreitti

Poikkeus 3 ja 7

Undantagsrutterna för linjerna 3, 7 och 9 från Hagnäs till Järnvägsstationen må-ti 30.-31.7 kl. 24-2.30.

Linje 3: Elisabetsgatan – Snellmansgatan – Alexandersgatan – Mannerheimvägen. Sträckan som inte körs: Kajsaniemigatan - Brunnsgatan

Linjerna 7,9: Elisabetsgatan – Snellmansgatan – Alexandersgatan – Mannerheimvägen - Simonsgatan Sträckan som inte körs: Kajsaniemigatan – (Mikaelsgatan) - Brunnsgatan

Följande hållplatser är indragna: Kajsaniemiparken (H0306), Kajsaniemigatan (H0304), Järnvägsstationen (H0302) och Mikaelsgatan (H0425).

Linja 3 poikkeusreitti

Poikkeusreitti 7 ja 9