Spårvagnstrafiken står stilla fram till kl. 14; förseningar, undantagsrutter och avbrott i busstrafiken

Spårvagnstrafiken har nu stoppats i Helsingfors och spårvagnstrafiken står stilla ca fram till kl. 14.

Förseningar, undantagsrutter och avbrott förekommer i busstrafiken.


Läs mer om hur mötet mellan Rysslands och USA:s presidenter påverkar kollektivtrafiken:
 

https://www.hsl.fi/sv/nyheter/2018/omfattande-storningar-i-kollektivtrafiken-pa-mandag-167-under-hela-dagen-