Hållplatsändringar på linjerna 14 och 18N på Munkholmen 13.8

Linjerna 14 och 18M börjar stanna vid den nya hållplatsen H1337 i stället för hållplatsen H1189. Med ändringen görs det möjligt att linje 17 kan använda ändhållplatsen H1189.
Ändringen börjar gälla måndagen den 13 augusti.

Linja 17 käyttää samoja pysäkkejä kuin aiemminkin. Linja 14 ja 18N siirtyvät Eiranrannan risteyksen eteläpuolelle suunnassa kohti keskustaa.