Skollinjer och U-linjer övergår till hösttidtabell redan 8.8

Datum för skolstarten varierar i olika kommuner vilket påverkar skollinjernas och U-linjernas tidtabeller i HRT-området. Hösttidtabellerna börjar gälla i HRT-området 13.8 men en del av linjerna börjar köra enligt hösttidtabeller före detta datum.  På vissa linjer körs extra turer under de sista sommartrafikdagarna.

Skollinjer: de extra avgångarna och hösttidtabellerna

HRT:s hösttidtabeller hittar du i Reseplaneraren (reittiopas.fi) samt i pdf-form på HRT:s webbplats (länk).

Helsingfors

Linjerna 91 och 91K börjar köra enligt hösttidtabellerna 9.8.2018.

Esbo

På linjerna 236, 239, 242, 243, 245, 246, 565, 565B och 582 körs extra turer på torsdag 9.8 och/eller på fredag 10.8.

Linjerna 346, 348 och 349 börjar köra enligt hösttidtabellerna 9.8.

Vanda

På linjerna 433, 443, 444, 445, 446, 573, 724V och 737 körs extra turer på torsdag 9.8 och/eller på fredag 10.8.

Linjerna 346, 455, 456, 457 och 465 börjar köra enligt hösttidtabellerna 9.8.

Kyrkslätt

Linjerna 171–174, 181, 182 och 901–917 övergår till hösttidtabellerna 8.8.

På U-linje 192 börjar hösttidtabellen att gälla 13.8 och för en avgång 14.8.

På U-linje 280 börjar hösttidtabellen att gälla i två etapper dvs. 9.8 och 14.8 beroende på vilket trafikföretag kör turen. Turer som körs av Pohjolan Liikenne och M. Tervo följer hösttidtabeller 9.8 och turer som körs av Vainion Liikenne och Ampers Busstrafik kör enligt hösttidtabellerna fr.o.m. 14.8.

Tidtabellen för linje 280 fr.o.m. 9.8 och 14.8

Sibbo

I Sibbo körs skolturer som markerats med ett plus (+) i vintertidtabellen huvudsakligen från och med 14.8.

Men på linjerna 986, 987 och 989 körs skolturer redan fr.o.m. 9.8.

Ruttversionerna 987B och 987BB kör skolturer fr.o.m. 10.8.

989J-avgångarna enligt sommartidtabellen slutar att köra 8.8.

Tusby

Extra turer körs på linjerna 964 och 966 på torsdag 9.8 och fredag 10.8.

Kervo

Extra turer körs på linje 978 på torsdag 9.8 och fredag 10.8.