Spårvagnslinje 3 kör inte till Granvägen på efternatten 23.8 p.g.a. spårarbeten

På grund av spårarbeten på Granvägen kör spårvagnslinje 3 undantagsrutten till Tölö hall natten mellan onsdag och torsdag 22.8 från och med klockan 24. Spårvagnslinjen kör rutten: Nordenskiöldsgatan – Mannerheimvägen – Tölö hall – Mannerheimvägen – Nordenskiöldsgatan. Linjen kör inte till Granvägen dvs. trafikerar inte hållplatserna Tölö tull, Almvägen och Granvägen. Vid dessa hållplatser kan man använda bussar som kör på Mannerheimvägen.

Kuusitie poikkeus