Spårvagnslinjerna 4 och 10 kör avvikande rutt 3.-16.9, ersättningsbussarna till Munksnäs och Lillhoplax kör från Operan

Spårvagnslinjerna 4 och 10 ersätts delvis med bussar 3.-16.9 på grund av spårarbeten. Spårvagnarna kör då inte mellan Operan och Munksnäs eller mellan Operan och Lillhoplax. Spårvagnstrafiken ersätts med bussarna 4X och 10X.

Avvikande rutterna 3.-16.9

  • Spårvagnslinje 4 kör mellan Skatudden och Operan som vanligt och kör sträckan Djurgården-Alphyddan medsols. Busslinje 4X ersätter spårvagnen mellan Operan och Munksnäs.
  • Spårvagnslinje 10 kör mellan Kirurgen och Operan som vanligt och kör sträckan Alphyddan -Djurgården motsols. Busslinje 10X ersätter spårvagnen mellan Operan och Lillhoplax.

Rutterna som ersättningsbussarna kör

Linje 4X kör i riktning mot Munksnäs rutten Helsingegatan-Mannerheimvägen-Stockholmsgatan och fortsätter sedan linjens 4 rutt till ändhållplatsen i Munksnäs. Mot Tölö kör bussen 4X samma rutt.

Hållplatserna för linje 4X i riktning mot Operan:

  • Bastuviksvägen H0127; Tegelbacken H0126; Bredviksplatsen H1402; Munksnäs allén H1400; Munksnäsplatsen H1390; Paciussvängen H1386; Mejlansvägen H1384; Stockholmsgatan H1380; Tölö tull H1378; Folkpensionsanst. H1916; Tölö sporthall H1914; Operan H2062 (Helsingegatan)

Hållplatserna för linje 4X i riktning mot Munksnäs:

  • Operan H2185 (Helsingegatan);Operan H1999 (Mannerheimvägen); Tölö sporthall H1915; Folkpensionsanst. H1917; Tölö tull H1379; Stockholmsgatan H1381; Mejlansvägen H1385; Paciussvängen H1387; Munksnäs allén H1399; Bredviksplatsen H1401;Tegelbacken H0125; Bastuviksvägen H0127

 

Linje 10X kör i riktning mot Lillhoplax rutten Helsingegatan-Mannerheimvägen-Vichtisvägen till linjens ändhållplats i Korpasbacka. Linje 10 X kör i riktning mot Tölö som spårvagnslinje 10. På Korpasbackavägen i riktning mot Tölö stannar bussarna vid samma hållplats som spårvagnarna.

Bussar som ersätter spårvagnstrafiken mellan Operan och Munksnäs samt mellan Operan och Lillhoplax kör under spårvagnarnas vanliga trafikeringstider och de stannar vid busshållplatser som har hållplatsskylten med linjenumret 4X eller 10X. Bytet från spårvagnen till ersättningsbussen sker vid hållplatserna Operan. Ersättningsbussarna använder hållplatserna Operan som ligger på Helsingegatan (H2185) och på Mannerheimvägen (H1999).

Spårvagnslinjerna och ersättningsbussarna 3.-16.9

Raitiovaunujen 4 ja 10 poikkeusreitit