Tidtabellsändringar på U-linje 665 på måndag 3.9

Avgång kl. 7.20 från Mäntsälä på linje 665A tidigareläggs den 3 september. Den nya avgångstiden är kl. 7.10. Samtidigt tidigareläggs passertiden vid Hyökänummi med 5 minuter. Avgångstiderna söder om Träskända förblir oförändrade. Med tidtabellsändringen möjliggörs bytesförbindelse till tåg i Träskända. Samtidigt blir det justeringar i vissa passertider i Helsingfors.

Linjen får också nya lördags- och söndagstidtabeller. Varje avgång får 10 mer körtid så att linjen bättre kan hålla tidtabellen. Detta påverkar också passertiderna vid vissa hållplatser i Hyrylä och Träskända. Det blir också ändringar i avgångstiderna.
 

Tidtabell för linje U665 fr.o.m. 3.9