Arbeten på Mannerheimvägen påverkar busstrafiken

Arbeten som görs på Mannerheimvägen kan orsaka förseningar och eventuella inställda turer i busstrafiken från och med måndagen den 3 september. Arbetena beräknas pågå fram till 16.9. De eventuella störningarna gäller alla busslinjer som kör på Mannerheimvägen nära Grejusgatan dvs. också ersättningsbussarna 4X och 10X.