Grävningsarbeten på Järnvägstorget fr.o.m. 20.9

Från och med torsdagen den 20 september görs grävningsarbeten på Järnvägstorget. Arbetena görs nattetid och utanför rusningstider.
På kartan visas grävningsarbeten med rött. Arbetena pågår fram till tisdag 9.10. Arbetena påverkar inte bussarnas avgångsplattformar.