Hållplats Blåklocksvägen i Marudd H4218 flyttas tillfälligt 2.10

Tisdagen den 2 oktober flyttas hållplatsen Blåklocksvägen i Marudd i Helsingfors tillfälligt ca 20 m på grund av grävningsarbeten.

Ändringen påverkar linjerna 95N och 98. Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla fram till 6.11.