Hållplats Hamnåkern i Köklax indragen 13.-20.9 på grund av arbeten

Busslinjerna 165, 165N och 168 kör avvikande rutt i Köklax från torsdag 13.9 till torsdag 20.9 på grund av arbeten. Linjerna kör rutten Valhallavägen – Hamnåkern. Linjerna trafikerar inte hållplatsen Hamnåkern (E5177). De närmaste hållplatserna är Hansahamnsplatsen (E5155) och Vidargränden (E5180). Detta på grund av arbeten.