Hållplats Marishamnen i riktning mot väst tillfälligt indragen 31.8

Hållplatsen Marishamnen (E4155) på Gamla Jorvasvägen är tillfälligt ur bruk fr.o.m. 31.8. kl. 05:00 på grund av arbeten. Hållplatsen tas åter i bruk 14.10
Hållplatsen ersätts med hållplatsen Kummelstrandsporten (E4153). Linjerna 124, 146N, 164, 165/N stannar också vid hållplatsen Stensvikskorset (E4033).

Korvaava pysäkki on noin 300 metriä länteen