Hållplats Ulfsbyvägen 11 i riktning mot Munksnäs flyttas 21.9

Hållplatsen Ulfsbyvägen 11 (H1419, i riktning mot Munksnäs) flyttas framåt 30 m.
Ändringen börjar gälla den 21 september och påverkar linjerna 18, 18N, 33, 34 och 58.