Hållplatsändring på linjerna 112N och 192T på Drumsövägen på tisdag 2.10

Linjerna 112N och 192T börjar använda hållplats Drumsö bro (H1019) tisdagen den 2 oktober.

I fortsättningen stannar linjerna inte längre vid hållplats Drumsö bro (H1017).