Linje 16 kör extra trafik till Högholmen 7.9, 14.9 samt 12.9

Busslinje 16 har extra avgångar på kvällen den 7 och den 14 september när Katternas natt firas på Högholmen. HRT sätter in extra trafik också onsdagen den 12 september på grund av ett evenemang på Högholmen.

Också Farfarsbron är en förbindelse mellan Fiskehamnen och Högholmen. Gångavståndet mellan Fiskehamnens metrostation samt hållplatserna i Fiskehamnen som ligger på Brändö bro och Högholmens bro är ungefär en kilometer. Ändhållplatsen för linjerna 50 och 59 som ligger nära Farfarsbron förbättrar förbindelserna till Högholmen t.ex. från Böle.

Extra trafik under Katternas natt 7.9 och 14.9

Tilläggsturerna körs från Järnvägstorget till Högholmen med ca 20-30 minuters mellanrum från och med klockan 17.20. Dessa turer kör från Järnvägstorget samma rutt som busslinje 16. Från Högholmen körs tilläggsturer i riktning mot Järnvägstorget från och med klockan 17.57. Från Högholmen till Järnvägstorget kör de extra turerna samma rutt som linje 16X. Det innebär att turerna inte kör via Brändö metrostation. Undantaget är de extra avgångarna fr.o.m. kl. 23.24 som kör samma rutt som busslinje 16. Under Katternas natt har Högholmen öppet kl. 16 – 24.

Avgångarna på busslinje 16 under Katternas natt den 7 och 14 september fr.o.m. kl. 16

Extra trafik på onsdag 12.9

Tilläggsturerna körs från Järnvägstorget till Högholmen med ca 20-30 minuters mellanrum från och med klockan 17.17. Dessa turer kör från Järnvägstorget samma rutt som busslinje 16. Från Högholmen körs tilläggsturer i riktning mot Järnvägstorget från och med klockan 17.44. Från Högholmen till Järnvägstorget kör de extra turerna samma rutt som linje 16X. Det innebär att turerna inte kör via Brändö metrostation. Evenemanget pågår kl. 17-23.

Avgångarna på busslinje 16 den 12 september fr.o.m. kl. 16