Linjerna 633, 785K, 787K och 788/K kör direkt via Kajsaniemigatan och Vilhelmsgatan till Järnvägstorget lördag 8.9 kl. 8-17

Lördagen den 8 september ordnas evenemanget Tough Viking Helsinki i Kajsaniemiparken och kring Tölöviken, och det går inte att köra via Kajsaniemistranden till Järnvägstorget kl. 8.00-17.00.  Busslinjer (633, 785K, 787K, 788/K) som vanligtvis kör via Kajsaniemistranden till Västra Teatergränden kör då direkt via Kajsaniemigatan och Vilhelmsgatan till Järnvägstroget.