Spårvagnslinjer på undantagsrutt i Helsingfors centrum på torsdag 13.9

Spårvagnslinjerna kör undantagsrutt i Helsingfors centrum ca under en halvtimmes tid på torsdag 13.9. Detta gäller linjerna 2, 4 och 7. Orsaken är ett studenttåg som går från Tre smeders plats till Senatstorget längs Alexandersgatan.

Spårvagnstrafiken dirigeras från Alexandersgatan till undantagsrutt kl. 12.10 – 12.40.
· Linje 2 kör i båda riktningar via Järnvägsstationen och Mikaelsgatan. Korta förseningar är möjliga. Linjen trafikerar inte hållplatserna Studenthuset (0401 och 0402) på Alexandersgatan.
· Linje 4 kör i båda riktningar via Järnvägsstationen och Kronohagen (rutten Brunnsgatan, Kajsaniemigatan, Elisabetgatan, Snellmansgatan). Hållplatserna ”Studenthuset” (0401 och 0402), ”Alexandersgatan" (0403 och 0404) samt ”Senatstorget” (0405 och 0406) är inte i bruk.
· Linje 7 kör direkt via Kajsaniemigatan. Linjen kör inte via Kronohagen. Hållplatserna Snellmansgatan (0454 och 0455), Riksarkivet (0452 och
0453), Regeringsgatan (0450 och 0451), Senatstorget (0405 och 0406), Alexandersgatan (0403 och 0404) samt Mikaelsgatan (0424 och 0425) trafikeras inte.