Sveaborgsfärjan får ny tidtabell 24.9

Sveaborgsfärjan får ny tidtabell den 24 september. Tidtabellen gäller fram till den 4 november. Den 5 november övergår färjan till vintertidtabellen som gäller fram till 31.3.

I fortsättningen trafikerar m/s Suomenlinna 2-färjan sträckan Salutorget-Sveaborg från morgon till kl. 19 i vintertrafiken (den sista avgången från Sveaborg är kl. 19.00) och m/s Suokki är i trafik först på kvällen (den första avgången från Salutorget är kl. 19.20). M/s Suomenlinna 2 som trafikerar största delen av avgångarna är större och nyare än m/s Suokki. Tidigare har man trafikerat morgonturer i vintertrafiken med färjan Suokki men nu är Suokki i trafik endast i kvällstrafiken.

Det sker också ändringar i tidtabellen i samband med övergång till vintertrafiken:

  • avgång från Salutorget kl. 20.20 tidigareläggs så att den avgår kl. 20.00
  • avgång från Sveaborg kl. 20.40 tidigareläggs så att den avgår kl. 20.20.

Tidtabellen i höst- och vintertrafiken samt för servicefärjan hittas här:

Salutorget–Sveaborg, Skatudden–Sveaborg fr.o.m. 24.9.2018