Ändhållplats för linjerna 50 och 59 flyttas i Fiskehamnen på måndag 22.10

Updatering 23.10. Ny hållplats Koksgatan inte färdigt. Användas bara Polarisgatan som tidigare.

Ändhållplatsen för linjerna 50 och 59 flyttas i Fiskehamnen när en ny hållplats Koksgatan (H2566) tas i bruk måndagen den 22 oktober. I fortsättningen stannar bussarna till denna hållplats när de kör från Böle.  Den nuvarande ändhållplatsen Polarisgatan (H2562) som ligger på Junogatan kan inte användas på grund av störningar som orsakas av trafiken. Detta är en tillfällig lösning som gäller fram till det ändhållplatsen kan flyttas till Sumparn.

Koksikadun uusi päätepysäkki