Ändring i lördags- och söndagstidtabellen för T-tåg 28.10

Det blir en ändring i lördags- och söndagstidtabellen för T-tåg. Ändringen gäller 28.10-8.12. Tur som avgår kl. 4.53 från Riihimäki på lördagar och söndagar senareläggs med 10 minuter dvs. den nya avgångstiden är kl. 5.03.

Från och med Jokela avgår turerna fem minuter senare. Den nya avgångstiden för tur som avgår från Jokela kl. 5.16 är kl. 5.21 och den nya avgångstiden för tur som avgår från Kervo kl. 5.35 är kl. 5.40. Tåget anländer till Helsingfors kl. 6.14.