Hållplats Köldvägen i Nedre Malm flyttas

Updatering 14.2 Pågår till 2.4

Hållplatsen Köldvägen (H3370) på Orrmossevägen i Nedre Malm flyttas ca 50 m mot Malm station på grund av arbeten tisdagen den 9 oktober. Ändringen gäller busslinjer 69, 77N och 704.