Hissar renoveras på Nordsjö metrostation

Hissarna på Nordsjö metrostation renoveras grundligt. Arbetena påbörjas i slutet av oktober vecka 44 och de beräknas vara klara i slutet av vecka 9 dvs. i början av 2019. Hissarna renoveras så att det alltid finns åtminstone en hiss i funktion på stationen

Arbetena fr.o.m. vecka 44

Först renoveras en hiss i biljetthallen vid Columbus köpcentrum samt hissen vid Fjärdbron. Den andra hissen i biljetthallen vid Columbus köpcentrum är i bruk men hissen vid Fjärdbron är ur bruk från och med slutet av oktober till slutet av år. Det enklaste sättet att ta sig med hissen är att använda hissen vid Kuddlavevägen. När arbetena börjar sätts upp en karta över tillgänglighet på Nordsjö metrostation på dörren vid Fjärdbron.

 

Arbetena fr.o.m. vecka 1/2019

När den andra fasen av renoveringen börjar renoveras den andra hissen vid Columbus köpcentrum, hissen som tar från biljetthallen till Kuddlavevägen (utgång B) samt hissen till parkeringshallen vid Mosaiktorg. Under renoveringen är den andra hissen i biljetthallen vid Columbus i bruk men hiss som tar till Kuddlavevägen är ur bruk fram till slutet av februari. Då lönar det sig att använda hissen vid Fjärdbron. När arbetena börjar fästas en karta över tillgängligheten på dörren vid Kuddlavevägen.

Också renovering av hissen vid parkeringshallen på Mosaiktorg beräknas pågå fram till slutet av februari 2019. Rörelsehindrade och personer som rör sig med barnvagnar hänvisas till parkeringen vid Columbus parkeringshall där det finns en tillgänglig förbindelse till köpcentret och vidare till metrostationen.