Ändringar i tidtabellerna för R-, D-, T- och Z-tåg fr.o.m 9.12

Söndagen den 9 december får D-, R-, T- och Z-tågen nya tidtabeller. Efter att arbeten på stambanan är klara kan tågen återgå till normala tidtabeller. X Avgångstid för T-tåget på lördags- och söndagsnätter tidigareläggs: i fortsättningen avgår tåget från Riihimäki kl. 4.56 och tåget är i HRT-området i Jokela kl. 5.16 och i Kervo kl. 5.35.


Samtidigt ändras tidtabellen för bussar som kör via Kervo station.

Tidtabellerna fr.o.m. 9.12.2018