Busshållplats Sörnäs (M) i riktning mot norr flyttas ca 30 m på fredag 16.11

Hållplatsen Sörnäs (M), H2411, flyttas framåt ca 30 m fredagen den 16 november. Hållplatsen flyttas tillfälligt till nytt läge nära hållplatsen H2413.
Förändringen berör linjerna 717/A/K/N, 718, 722, 724/N, 731/N, 738/K, 739/V, 785/K, 786, 787/A/K och 788/K/KV. Hållplatsen återflyttas till ordinarie läge lördagen den 8 december.