Hållplats Battisåkern i Gäddviksstranden indragen 12.-28.11

Hållplatsen Battisåkern (E2348) är tillfälligt indragen 12.-28.11 på grund av arbeten.
De närmaste ersättande hållplatserna är Gäddgränden (E2354) och Gösvägsbranten (E2351).