Hållplats Fabriksparken (H1179) flyttas tillbaka till Fabriksgatan

Hållplatsen Fabriksgatan (H1179) flyttas från Skepparegatan tillbaka till Fabriksgatan torsdagen den 15 november.