Hållplats Finnoviken på Säljägarvägen flyttas på fredag 9.11

Fredagen den 9 november flyttas hållplatsen Finnoviken (E4407) på Säljägarvägen. Hållplatsen flyttas ca 100 m framåt på grund av gatuarbeten.
Detta påverkar linje 111 i riktning mot Sälviken och det tillfälliga hållplatsläget gäller 9.22.2018 – 30.9.2019.

Pysäkin siirto Hyljelahdessa Meritiellä 9.11.2018