Hållplatserna Lillkyrövägen i riktning mot Forsbyvägen har ett nytt läge 7.11 kl. 18 – 9.11. kl. 14

Hållplatserna Lillkyrövägen på Sofielundsgatan (H3057 och H3058) flyttas tillfälligt i riktning mot Forsbyvägen på grund av grävningsarbeten.   Hållplatserna har ett tillfälligt läge från och med onsdag 7.11 kl. 18.00 fram till torsdag 9.11 kl. 14.00. Detta påverkar linje 65.
Pysäkit H3057 ja 3058 (Vähänkyröntie) siirtyvät Koskelantien suuntaan