Hållplatserna Östra Haxböle flyttas på måndag 12.11

Hållplatserna ”Östra Haggböle” (V9699 och V9698) i Vanda flyttas permanent till nytt läge måndagen den 12 november. Hållplatserna har nya busskurer och används av linjerna 731N, 739/V, 738K, 785K, 786K, 787K och 788K/KV.

Pysäkkejä Itä-Hakkila (V9699 ja V9698) siirtyvät maanantaina 12.11.2018