M/S Suokki till varv 21.11

M/S Suokki ersätts med M/S Tor onsdagen den 21 november.

M/S Tor kan ta lika många passagerare som M/S Suokki dvs. 350 personer. M/S Tor har dock endast en bilplats.
M/S Suokki återgår till trafik i februari-mars 2019.