Ruttändring på linje 908/K i Veikkola

Updatering 23.4: Linjerna 908 och 908K tillbacka till Päivärinnevägen på 2.5

Linje 908/K kör inte via Perälävägen och Päivärinnevägen under tiden måndag 5.11.2018 – juni 2019 på grund av broarbeten.

I riktning mot Kyrkslätt kör linje 908/K rutten Lamminpäävägen – Mellanbäcksvägen – Lamminjärvivägen – Åbovägen. Linjen stannar vid alla hållplatser längs rutten.

I riktning mot Kaislampi kör linje 908/K rutten Åbovägen – Lamminpäävägen – Mellanbäcksvägen – Lamminjärvivägen – Åbovägen – Lamminpäävägen. Linjen kör runt Lamminjärvi i motsols. Linjen stannar vid alla hållplatser längs rutten.

Linje 908/K kör både i riktning mot Kyrkslätt och mot Kaislampi via hållplatserna Mellanbäcksvägen, Brändvägen, Bergvägen, Brandstigen och Bäckmynningsvägen. Vid behov kan du fråga bussföraren om du är osäker vilken riktning bussen går.

Rutten i riktning mot Kyrkslätt fr.o.m. 5.11.2018

 

Rutten i riktning mot Kaislampi (kör runt Lamminjärvi i motsols).