Spårvagnslinjerna 7 och 9 kör via Bulevarden på lördag och söndag 10.-11.11

Spårvagnslinjerna 7 och 9 kör avvikande rutt från lördag 10.11 till måndag 12.11 kl. 5 på grund av grävningsarbeten på Gräsviksgatan.  Spårvagnarna kör då undantagsvis sträckan Järnvägstorget-Uppropskontoret via Bulevarden och Sandviken. Linjerna kör inte via Kampen.

Spårvagnarna trafikerar inte följande hållplatser: Simonsgatan, Kamptorget, Gräsviksvillorna och Västra länken.

Alla avgångar på linje 6 körs under denna tid som linje 6T ända till Västra terminalen.